شستشوی ماشین لباسشویی

شستشوی ماشین لباسشویی

با توجه به اینکه اکثر مردم حس میکنند که لباسشویی وظیفه ی شستشوی لباس را برعهده دارد خود دستگاه نیاز به شستشو و تمیز کردن ندارد.این مدل فکر کردن کاملا اشتباه است.لباسشویی ها هم بعد از مدتی کارکرد نیازمند تمیز کردن دارند.